با فاکتور از ویکی قرارداد خرید کنید!

با توجه به درخواست متعدد دوستان و جهت تسهیل در خرید توسط شرکت های حقوقی امکان صدور فاکتور فراهم شده است. خریداران عزیز پس از اتمام خرید خود می توانند درخواست فاکتور را در فرم زیر پر کنند و فاکتور را دریافت کنند.

صدور فاکتور به صورت فایل PDF به صورت رایگان خواهد بود و جهت دریافت کاغذی فاکتور مبلغ ۴۰ هزار تومان از طریق لینک زیر بابت ارسال با پست پیشتاز باید پرداخت شود.

پرداخت آنلاین مبلغ صدور فاکتور کاغذی (چهل هزار تومان) از لینک زیر

فرم درخواست صدور فاکتور